Trending News

Subscribe Now

CTC2019 : Stock Photo Trends for Buyers and Contributors

CTC2019 : Stock Photo Trends for Buyers and Contributors

Video

จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าหมดยุคของการใช้ Stock photo แล้ว? และการเปิดโอกาสให้ “ใครก็ได้” สามารถถ่ายรูปจาก “กล้องอะไรก็ได้” เพื่อส่งเข้าไปขายนั้นคือกลยุทธ์อะไร

Session นี้ Number 24 ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทย จะมาอธิบายเทรนด์การใช้รูปภาพ stock photo และเทคนิคการส่งรูปไปขายบนระบบของ Shutterstock เพื่อให้คุณได้เข้าใจและลงลึกถึงการซื้อและขายรูปภาพ

Related Articles

CTC2019: Secret of Influencer and How to Work with Them

Influencer, Blogger, Youtuber กลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่อยู่ในความสนใจมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แต่ใน session นี้เราจะชักชวนเจ้าของเพจ Ad…

Video

CTC2019: How Creative Work Peacefully Together with Client

หนึ่งในเคล็ดลับของการจะได้มาซึ่งงานดี มีครีเอทีฟ ไม่ใช่แค่การมีไอเดียที่ดี แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครีเอทีฟกับลูกค้า ที่ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ใน Session นี้ คุณพัชรา…

Video

CTC2019: The Art of People: How to Manage, Improve and Communicate to People Around You

ใน session นี้คุณรวิศไม่เพียงแต่จะพูดเรื่องการจัดการ แต่รวมไปถึงการสื่อสารกับคนรอบข้าง ทำอย่างไรให้เขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามนำเสนอ การพัฒนามนุษย์อย่างไรให้เติบโตและมีความสามารถทันโลก เชื่อว่า session นี้เหมาะกับทุกคน เพราะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดก็ได้…

Video
libero risus. efficitur. ut commodo Sed commodo non odio at accumsan Donec