Trending News

Subscribe Now

CTC 2019: Harnessing Artificial Intelligence AI for Creative Content

CTC 2019: Harnessing Artificial Intelligence AI for Creative Content

Video

เมื่อมองดูธุรกิจที่ใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตแล้ว ทำไมบางบริษัทประสบความสำเร็จ และบางบริษัทไม่สามารถอยู่รอดได้.. “Personalization” เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งาน “ครีเอทีฟคอนเทนต์” ปัจจุบัน AI และ Machine Learning ช่วยให้การทำงานของเหล่าครีเอทีฟไม่น่าเบื่อ ไม่เพียงแต่วงการสื่อโฆษณา หรือวงการบันเทิงเท่านั้น แต่ธุรกิจที่ต้องการรักษาฐานลูกค้าและ target ลูกค้ายุค Millennials ต้องให้ความสำคัญกับ “Design Thinking” และ “เครื่องมือ AI” ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการรักษาฐานลูกค้าหรือหาลูกค้ารายใหม่

Related Articles

CTC2019: Data The Power to Transform Business Strategy

Big Data คือคำที่หลายคนพูดกันหนาหู ธุรกิจทุกอุตสาหกรรมพยายามพูดถึงคำนี้ แต่จะมีกี่คนที่เข้าใจมันอย่างจริงจัง และที่สำคัญคือสามารถใช้ Big Data ได้จริง เพื่อมาพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

Video

CTC2019: The Art of People: How to Manage, Improve and Communicate to People Around You

ใน session นี้คุณรวิศไม่เพียงแต่จะพูดเรื่องการจัดการ แต่รวมไปถึงการสื่อสารกับคนรอบข้าง ทำอย่างไรให้เขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามนำเสนอ การพัฒนามนุษย์อย่างไรให้เติบโตและมีความสามารถทันโลก เชื่อว่า session นี้เหมาะกับทุกคน เพราะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดก็ได้…

Video

CTC2019: Secret of Influencer and How to Work with Them

Influencer, Blogger, Youtuber กลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่อยู่ในความสนใจมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แต่ใน session นี้เราจะชักชวนเจ้าของเพจ Ad…

Video
consequat. vel, id, accumsan risus. ut mi, dolor id velit, ante.