Trending News

Subscribe Now

CTC2019 : The World of eSports by Garena

CTC2019 : The World of eSports by Garena

Video

E-Sport คือหัวข้อร้อนแรงมาตลอด 2-3ปีที่ผ่านมา เราก้าวข้ามผ่านประเด็นที่ว่า E-Sport แท้จริงแล้วเป็นข้ออ้างของเด็กติดเกมหรือเป็นกีฬาจริง ๆ กันแน่มาแล้ว และวันนี้ E-Sport กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือทำการตลาด Session นี้คุณมองเห็นภาพรวมของตลาด E-Sport การลงทุน จำนวนผู้เล่น การ spend ของผู้เล่น โอกาสทางธุรกิจ และ session นี้จะไม่มีใครเหมาะสมที่จะพูดคุยมากไปกว่า คุณศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) เจ้าของเกมดังอย่าง ROV, League of Legends, Hero of Newerth และ FIFA Online

Related Articles

CTC2019: Innovation in Music Art & Recreation

เทรนด์หนึ่งที่กำลังมาถึงและทุกคนจำเป็นต้องรู้คือ เทรนด์ของคำว่า “MAR TECH” ซึ่งย่อมาจากคำว่า Music, Art & Recreation แล้วอะไรคือ…

Video

CTC2019: The Art of People: How to Manage, Improve and Communicate to People Around You

ใน session นี้คุณรวิศไม่เพียงแต่จะพูดเรื่องการจัดการ แต่รวมไปถึงการสื่อสารกับคนรอบข้าง ทำอย่างไรให้เขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามนำเสนอ การพัฒนามนุษย์อย่างไรให้เติบโตและมีความสามารถทันโลก เชื่อว่า session นี้เหมาะกับทุกคน เพราะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดก็ได้…

Video

CTC2019 : Stock Photo Trends for Buyers and Contributors

จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าหมดยุคของการใช้ Stock photo แล้ว? และการเปิดโอกาสให้ “ใครก็ได้” สามารถถ่ายรูปจาก “กล้องอะไรก็ได้” เพื่อส่งเข้าไปขายนั้นคือกลยุทธ์อะไร Session…

Video
Donec vulputate, velit, efficitur. id felis Curabitur massa sem,