Trending News

Subscribe Now

Work From Home: Take It Seriously ถึงเวลาแล้วที่ต้องจริงจัง?

ในวันที่เรามองเห็นแล้วว่า COVID-19 จะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ มากกว่าแค่การทำความคุ้นเคยกับ Work from Home แต่เรากำลังเดินทางเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ บริษัทและพนักงานควรต้องคิดและเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องอะไรกันบ้าง ฟังคำตอบเรื่องนี้ได้ใน…

Podcast

Work from Home เมื่อไหร่ และเตรียมตัวอย่างไร

องค์กรของคุณเริ่มพิจารณาที่จะประกาศ Work from Home เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 อยู่หรือไม่ ที่จริงแล้วนอกจากปัญหาโรคระบาดแล้ว การทำงานจากที่ต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็เริ่มทำในหลายองค์กรแล้วเหมือนกัน…

Podcast
mi, Donec mattis facilisis sit dolor.