Trending News

Subscribe Now

เมื่อคนเสพติดมือถือมาก ก็เลยมีโจทย์ว่า “จะทำยังไงให้คนเข้าถึงสื่อของเรา?”

เพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง นักการตลาดเองก็ต้องปรับตัวตามให้ทันตลอดเวลา การสร้าง Content ที่หลากหลายรูปแบบจึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อของเรากับ 6 Key Success 1. Define…

Article | Digital marketing

“เมื่อไรที่เราใช้เรตติ้งเป็นตัวตั้ง นั่นคือความล่มสลายของวงการสื่อสารมวลชน”

หากเราลองมองในมุมกลับให้ Content = King และ Platform = Queen พร้อมทำความเข้าใจว่า เราทำอะไร?…

Article | Digital marketing
leo. libero adipiscing nunc commodo Aliquam vel, libero felis id facilisis Aenean