Marketing Trends 2020 ภาพรวมวงการตลาดปี 2019 ที่ผ่านมา พร้อมฟังเทรนด์ที่กำลังจะมาในปี 2020 กับสิ่งที่แบรนด์ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น สรุปจากงาน…