สร้างพลังสื่อสารการตลาดให้ธุรกิจด้วย Influencer Marketing หากคุณคือเจ้าของธุรกิจ แบรนด์ หรือนักการตลาดที่ใช้ Influencer เป็นช่องทางหนึ่งในการโปรโมตตัวเองอยู่แล้ว และกำลังมองหาเทคนิคที่จะช่วยสร้างพลังการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม คลาสเรียนนี้อาจเหมาะกับคุณ…