คุณเกียรติชัย หงษ์วิเศษ หรือที่รู้จักกันในนาม Snappix เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญและการสอนด้านการถ่ายภาพ โดยเน้นไปที่การถ่ายภาพด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย ใน Session…