หนึ่งในเคล็ดลับของการจะได้มาซึ่งงานดี มีครีเอทีฟ ไม่ใช่แค่การมีไอเดียที่ดี แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครีเอทีฟกับลูกค้า ที่ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ใน Session นี้ คุณพัชรา…